Doanh nghiệp Việt

Doanh nghiệp Việt dưới góc nhìn của các chuyên gia Nhật Bản sẽ như thế nào?

Và đây là kết luận của ông: “Trên thế giới có bốn quốc gia có điều kiện phát triển về công nghệ nhất là Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản và Việt Nam. Tôi còn nhìn thấy nhiều điểm tương đồng giữa Việt Nam hiện nay và nước Nhật trước kia, cả hai đất nước đều more »