khởi nghiệp kinh doanh

Cách đánh giá ý tưởng và khởi nghiệp kinh doanh phù hợp với bạn.

Bạn sẽ biết được khả năng của mình khi trả lời những câu hỏi về “vùng nóng” chúng tôi cung cấp. Hãy khám phá xem ý tưởng mới nhất của bạn “nóng” hay “lạnh”. Hay bạn sẽ kết thúc công việc vừa mới khởi sự? Bạn nghĩ sao? Hãy thử trả lời câu hỏi để more »