kiến thức sống khỏe

Tình dục ảnh hưởng đến não bộ của bạn như thế nào

Các nhà khoa học đã chụp cắt lớp phát xạ positron để theo dõi lưu lượng máu não của những người bị kích thích bởi bạn tình nữ. Các ảnh chụp đã chứng minh rằng hoạt động giao hợp làm tăng lưu lượng máu ở hậu môn và vỏ não somatosensory thứ cấp ở bán more »