marketing tương tác

Nếu Yahoo chọn marketing tương tác ngay từ đầu thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Trước khi Facebook xuất hiện, Yahoo nắm giữ Flickr, công cụ hàng đầu trong việc chia sẻ ảnh trên internet lúc bấy giờ. Thế nhưng Yahoo lại xem nhẹ việc tương tác với người dùng, Yahoo chỉ coi Flickr là một kho dữ liệu ảnh đơn thuần. Người dùng từng nhận xét rằng: “Flickr không more »