Nền kinh tế Trung Quốc

Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chịu sức ép về tỷ giá

Theo ông Snow, nước Mỹ đang nỗ lực trong vai trò là một “đầu tàu” để xóa bỏ những sự mất cân đối trong nền kinh tế toàn cầu bằng cách thắt chặt hơn sợi dây ngân sách. Tuy nhiên, điều đó sẽ tác động tiêu cực và có thể làm tổn thương quá trình more »

Kinh tế Trung Quốc sẽ đứng đầu thế giới năm 2035

Một cản trở đáng kể khác đối với Trung Quốc là việc giải quyết các vấn đề xã hội theo sau sự phát triển bùng nổ của kinh tế. “Đối với một nước có tốc độ phát triển và thay đổi nhanh chóng như ở Trung Quốc thì việc nảy sinh ra nhiều vấn đề more »

Nhiều doanh nghiệp Mỹ đang dần rút dần khỏi Trung Quốc

Unilife bán hàng trước khi các sản phẩm được đóng gói và vận chuyển, làm gia tăng việc làm so với trước đây. Thực tế hiện nay, hàng hóa cho người tiêu dùng Mỹ ít được sản xuất tại Trung Quốc, việc sản xuất ở quốc gia trên tỷ người chủ yếu nhắm mục tiêu more »

Nền kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm nay

Khi nhìn vào sức tiêu thụ thực tế trên mỗi đầu người, báo cáo của ICP nhận thấy có sự tăng trưởng nhanh ở các nước nghèo, khiến khoảng cách giữa nước nghèo và nước giàu co hẹp lại, hay nói cách khác, “thế giới đã trở nên bình đẳng hơn”. Mặc dù vậy, các nước more »