ngành IT ra làm gì

Cơ hội việc làm cho ngành IT trong tương lai

Chuyên gia quản lý bảo mật Là người thiết kế, vận hành đồng thời duy trì sự hoạt động ổn định của hạ tầng hệ thống mạng đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố hay các đợt tấn công về an ninh, bảo mật mạng Internet. Nhà phát triển web Là more »