nhà lãnh đạo giỏi

Tầm nhìn khác biệt của các nhà lãnh đạo vĩ đại

Mọi người hiếm khi nhớ người đầu tiên đã thực hiện điều gì đó. Thay vào đó, họ nhớ (và đôi khi là tung hô) người đầu tiên thực hiện những điều tương tự nhưng có tích hợp thêm những bài học mà họ rút ra từ những sai lầm của người đi trước. Ví more »